Kreipkitės telefonu 24/7: +370 6303 1178

Privatumo politika

Ši privatumo politika (toliau – „Politika“) numato, kaip VKLEGAL bei konkretų pavedimą vykdantis VKLEGAL teisininkas (toliau – „VK LEGAL“, Duomenų valdytojas) tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuo Jūs galite pateikti lankantis mūsų interneto svetainėje http://www.vklegal.lt/ (toliau – „Svetainė“), susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu, o taip pat asmens duomenis, kuriuos VKLEGAL gauna vykdant sutartis su partneriais ar klientais juridiniais asmenimis, jei Jūs esate jų darbuotojas ar atstovas.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Asmeninės informacijos rinkimas

Mes gauname ir saugome bet kokią informaciją, kurią:

mums sąmoningai pateikiate:

 • teikdami užklausą,
 • teikdami paslaugų užsakymą arba
 • įvesdami informaciją mūsų Svetainėje.

Jums gali tekti pateikti savo „kontaktinius duomenis“, tokius kaip:

 • elektroninio pašto adresas,
 • vardas.

Šie duomenys saugomi 1 (vienerius) metus nuo Jūsų paklausimo gavimo dienos.

Kai lankotės Svetainėje, renkami taip šie Jūsų duomenys: IP adresas, Svetainės naršymo istorija ir data (žr. punktą Slapukai).

Turite pasirinkimą neteikti tam tikros informacijos, tačiau tuo atveju neturėsite galimybės pasinaudoti kai kuriomis Svetainės funkcijomis.

JŪSŲ turimos teisės

Kiekvienas Vartotojas turi šias teises:

 1. bet kada susipažinti su savo pateiktais Asmens duomenimis kreipdamasis į Duomenų valdytoją;
 2. pateikęs prašymą raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
 3. pateikęs prašymą raštu, elektroniniu paštu reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
 4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
 5. reikalauti, kad pateikti Asmens duomenys būtų sunaikinti;
 6. reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
 7. reikalauti, kad jo paties pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi jo sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma (duomenų perkeliamumas);
 8. teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Vartotojas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti rašytinį prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo. Gavę Prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Prašymo gavimo dienos Mes pateiksime atsakymą. Duomenų valdytojas turi teisę motyvuotai atsisakyti įgyvendinti Jūsų teises, esant teisiniams pagrindams. Prašymą pateikti galite šiais būdais: el.paštu  info@vklegal.lt, arba atvykus į biurą adresu Nidos g. 5, 06293 Vilnius, Lietuva.

Informacija apie Jūsų duomenų tvarkymą Jums teikiama, duomenų tvarkymo teisėtumas ir sąžiningumas tikrinamas, duomenų tvarkymo veiksmai nutraukiami, duomenys sunaikinami neatlygintinai.

surinktos informacijos naudojimas

Bet kokia informacija, kurią renkame iš Jūsų, gali būti naudojama šiais tikslais:

 • tobulinti Svetainę, kad ji labiau atitiktų Jūsų poreikius;
 • siekiant gerinti Jūsų naršymo patirtį,
 • atsakyti į užklausas, susijusias su paslaugomis,
 • suteikti preliminarią konsultaciją pagal pateiktą užklausą;
 • pasiūlyti mūsų teikiamas paslaugas,
 • siųsti informacinius naujienlaiškius,
 • susisiekti su Jumis dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo,
 • sudaryti su Jumis sutartį,
 • administruoti ir apdoroti paslaugų užsakymus,
 • paleisti ir valdyti mūsų Svetainę.

NAUJIENLAIŠKIAI

Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi teisės aktų nuostatomis, mes Jums siųsime naujienlaiškius el. paštu.

Tiesioginės rinkodaros tikslu mes tvarkome šiuos Jūsų duomenis: elektroninio pašto adresas. 

Šie duomenys saugomi tol, kol atsisakysite informacinių naujienlaiškių.

Jūs galite bet kuriuo metu nesutikti gauti mūsų pasiūlymų ar naujienų. Jūsų atsisakymas gauti pasiūlymus ir naujienas nesutrukdys Jums naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis, tačiau tai reikš, kad mes negalėsime teikti Jums naudingų pasiūlymų. 

slapukai

Slapukai (angl. Cookies) – tai nedideli failai, įkeliami į kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą naudojamą įrenginį, bet kuriam asmeniui lankantis vklegal.lt Svetainėje, kurių pagalba Svetainė atpažįsta įrenginį. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašaus pobūdžio priemonių naudojimą

Svetainėje taip pat renkami šie Jūsų duomenys: IP adresas, Svetainės naršymo istorija ir data. Duomenys renkami statistikos tikslais. Svetainės Vartotojų statistika analizuojama Google Analytics pagalba. Informacija, surinkta Google Analytics slapukų apie Jūsų svetainės naršymo istoriją, bus perduodama ir saugoma Google.org serveriuose. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų Svetainės lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek Svetainę, tiek ir teikiamas paslaugas. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto Svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu http://AllAboutCookies.org arba https://policies.google.com/technologies/ads

Informacijos atskleidimas trečiosioms šalims

Įsipareigojame neperduoti Jūsų Asmens duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 1. jei yra Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
 2. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
 3. duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums buhalterinės apskaitos, Svetainės prieglobos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos, IT priežiūros, išorinio audito ir kitas paslaugas.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, mes siekiame užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų Asmens duomenų paslaptį.

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų Svetainėje pateikiamos nuorodos į kitas svetaines, kurios mums nepriklauso ar kurių neadministruojame. Atkreipkite dėmesį, kad mes neprisiimame atsakomybės už tokių svetainių ar trečiųjų šalių privatumo politiką. Atkreipkite dėmesį, kada esate nukreipiami iš mūsų Svetainės į kitas svetaines, todėl perskaitykite kiekvienos svetainės, kurioje gali būti renkama asmeninė informacija, privatumo politiką. 

informacijos saugumas

Mes savo vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba dedame visas protingas pastangas užtikrinti, jog Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų. Visi Asmens duomenys ir kita Jūsų pateikta informacija laikoma konfidencialia. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Pakeitimai ir papildymai

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šią Politiką. Pakeitimai įsigalioja paskelbus atnaujintą šios Politikos versiją Svetainėje. Patalpinę atnaujintą versiją pakeisime puslapio apačioje nurodytą atnaujinimo datą. Tolesnis Svetainės naudojimas po tokių pakeitimų reiškia, kad su jais sutinkate. Norėdami gauti daugiau informacijos, nedvejodami siųskite savo klausimus  el. p. info@vklegal.lt 

Politikos priėmimas

Patvirtinate, kad perskaitėte šią Politiką ir sutinkate su visomis jos sąlygomis. Sutinkate laikytis šios Politikos naudodamiesi Svetaine ar jos paslaugomis. Jei nesutinkate laikytis šios Politikos sąlygų, neturite teisės naudoti arba gauti prieigą prie šios Svetainės ir jos paslaugų. 

Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų dėl šios Politikos, susisiekite su mumis:

El. paštu info@vklegal.lt 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2018.02.26