Kreipkitės telefonu 24/7: +370 6303 1178

Patirtis.

KŪRYBIŠKUMAS.

RezultataI.

VK LEGAL  - kvalifikuota teisininkų komanda, sukaupusi ilgametę patirtį rengiant sutartis, nagrinėjant įvairius teisinius klausimus, susijusius su asmens duomenų apsauga, darbo teise, skolų išieškojimu bei kitomis teisės sritimis. Mes visada siekiame pateisinti savo klientų lūkesčius bei keliame sau aukštus reikalavimus.

6

metai patirties

76

SĖKMINGaI

įgyvendinti PROJEKTai

3

Tarptautiniai partneriai

Asmens duomenų apsauga

2018-03-01
Nuo 2018 m. gegužės 25 d. visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, įskaitant ir Lietuvą, pradėtas taikyti Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (angl. General Data Protection Regulation, toliau - Reglamentas).  Šis Reglamentas nustato darbuotojų, klientų ar kitų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo, saugojimo taisykles bei numato baudas už šių nuostatų nesilaikymą. Mes padedame visapusiškai pasiruošti pakeitimams ir išvengti baudų! Mes pagal Reglamento nuostatas ruošiame bei peržiūrime: įmonių, tvarkančių darbuotojų, klientų ar kitų asmenų duomenis, sutikimo formas dėl asmens duomenų tvarkymo; asmens duomenų tvarkymo taisykles; vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo tvarkas; duomenų tvarkymo sutartis; internetinių tinklapių naudojimo sąlygas, sutikimo formas dėl asmens duomenų tvarkymo; ir kitas tvarkas bei taisykles, kurios užtikrina, jog Jūs atitiktumėte visus Reglamento keliamus reikalavimus. Esant kliento poreikiui, ruošiame dokumentus anglų kalba.
Read more

Darbo teisė

2018-03-01
Mes padedame klientams atitikti visus naujojo Darbo kodekso keliamus reikalavimus bei ruošiame ir peržiūrime tokius dokumentus: Darbo sutartis; Nekonkuravimo susitarimus; Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo tvarkas; Darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkas; Darbo tvarkos taisykles; Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikas; Lygių galimybių politikos įgyvendinimo tvarkas; Atleidžiamų darbuotojų atrankos vertinimo tvarkas; Darbo apmokėjimo sistemos įgyvendinimo tvarkas; Dokumentaciją, susijusią su darbo tarybos rinkimais; Bei kitas tvarkas ir taisykles. Esant kliento poreikiui, ruošiame dokumentus anglų kalba.
Read more

Skolų išieškojimas

2018-03-02
Teikiame skirtingo pobūdžio įsiskolinimų išieškojimo paslaugas: 1) ikiteisminis skolų išieškojimas bei ikiteisminis skolų išieškojimas užsienyje – šio proceso metu mes susisiekiame su Jūsų skolininku, siunčiame raginimus grąžinti skolą, sudarome skolos grąžinimo grafikus bei imamės kitų veiksmų, kurie užtikrina, jog skolininkas įvykdys savo įsipareigojimus. 2) teisminis skolų išieškojimas – teisminį procesą verta pradėti tais atvejais, kai ikiteisminio skolos išieškojimo procedūra tapo neefektyvi. Mes rengiame: Pareiškimus dėl teismo įsakymo – tai pats paprasčiausias, pigiausias ir greičiausias būdas prisiteisti skolą. Šio proceso metu šalys į teismą nėra kviečiamos, kadangi teismas neskiria posėdžių bylos nagrinėjimui, o teismo sprendimas yra priimamas remiantis pateiktu pareiškimu. Ieškinius – sudėtingesnis, ilgiau užtrunkantis, brangesnis teisminis skolų priteisimo procesas nei pareiškimas dėl teismo įsakymo. Teismas šio proceso metu visada skiria posėdžius bylos nagrinėjimui, išskyrus, jei yra galimybė priimti sprendimą už akių (skolininkui nepateikus atsiliepimo į ieškinį). Būtina pažymėti, kad ieškinys yra efektyvus tuo atveju, kai nežinoma skolininko gyvenamoji arba darbo vieta bei skolininkas reiškia prieštaravimus.
Read more