Kreipkitės telefonu 24/7: +370 6303 1178

Privatumo politika

Ši privatumo politika (toliau – Politika) numato, kaip VK LEGAL ir konkretų pavedimą vykdantis VK LEGAL teisininkas (toliau – VK LEGAL, Duomenų valdytojas, mes, mūsų) tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuo Jūs galite pateikti lankantis mūsų interneto svetainėje http://www.vklegal.lt/ (toliau – Svetainė), susisiekus su mumis el. paštu, telefonu ar pateikdami užklausą Svetainėje, įskaitant asmens duomenis, kuriuos VK LEGAL gauna vykdant sutartis su partneriais ar klientais juridiniais asmenimis, jei Jūs esate jų darbuotojas ar atstovas.

Asmens duomenys - bet kokia VK LEGAL apie fizinį asmenį renkama informacija, padedanti nustatyti to asmens tapatybę (pavyzdžiui, asmens vardas, pavardė, adresas, IP adresas ir kt.) (toliau - Asmens duomenys).

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią Svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų Svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Pateikdami savo Asmens duomenis (įskaitant duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikiate lankydamiesi Svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis), sutinkate ir neprieštaraujate, kad Duomenų valdytojas juos valdytų ir tvarkytų šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais ir tvarka.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių Asmens duomenų per Duomenų valdytojo Svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami Asmens duomenis, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą. Jei esate asmuo jaunesnis nei 18 metų, bet jau sulaukęs 16 metų, naudodamasis Svetaine, patvirtinate, kad turite savo tėvų, arba kitų teisėtų globėjų pritarimą.

informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Asmens duomenų tvarkymo pagrindai

Renkami asmens duomenys

Asmens duomenų saugojimo trukmė

1.Užklausų vykdymo tikslais

 

Teisėto intereso teikti teisines paslaugas pagrindu

 

Asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikiate mums skambindami telefonu, užpildydami užklausą  Svetainėje, parašydami elektroniniu paštu arba atvykdami į mūsų biurą.

Asmens duomenys šiuo tikslu yra saugomi 1 (vienerius) metus nuo užklausos gavimo dienos. Tuo atveju, jei Jūs sudarote sutartį su VK LEGAL, tokie Asmens duomenys saugomi „Teisinių paslaugų teikimo tikslais“ dalyje nurodyta tvarka.

 

2.Teisinių paslaugų teikimo tikslais

·          

Siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį ir (ar)  sutarties vykdymo  ir (ar) teisės aktuose nustatytų pareigų vykdymo, ir (ar) teisėto intereso pagrindais.

 

Mes tvarkome su mumis sudariusio teisinių paslaugų teikimo sutartį kliento fizinio asmens duomenis bei kliento (fizinio ar juridinio asmens) atstovų, darbuotojų, kitų su kliento pavedimais susijusių asmenų asmens duomenis; asmens duomenis, kuriuos tiesiogiai pateikė Klientas ar Kliento atstovai, darbuotojai; asmens duomenis, kuriuos VK LEGAL surenka iš kitų šaltinių teisinių paslaugas teikimo tikslais (pavyzdžiui, registrų ir kt.).

Jei ilgesnio duomenų saugojimo termino nenumato įstatymai ir (ar) kiti teisės aktai, šiuo tikslu Asmens duomenys yra saugomi 10 (dešimt) metų po kliento paskutinio pavedimo VK LEGAL pabaigos.

3.Sutarčių su paslaugų teikėjais  ir partneriais  vykdymo tikslais

Sutarties vykdymo ir teisėto intereso vykdyti sutartį pagrindais.

Vardas, pavardė, gimimo data, el. pašto adresas, susirašinėjimo turinys, telefono numeris bei kiti  su sutarties vykdymu susiję duomenys.

Asmens duomenys tvarkomi tol, kol vykdoma sutartis. Asmens duomenys saugomi 10 (dešimt) metų nuo sutarties pasibaigimo dienos, jei asmens duomenys yra nurodyti sutartyse.

4.Tiesioginės rinkodaros tikslais

Jūsų  išankstinio sutikimo arba teisėto intereso pagrindu komunikuoti su klientais (Elektroninių ryšių įstatymo 69 str.), pagrindais.

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris.

Esant Jūsų išankstiniam sutikimui, mes Asmens duomenis saugosime 5 (penkerius) metus po Jūsų sutikimo gavimo. Jei mes Jūsų Asmens duomenis tvarkome  teisėto intereso pagrindu, mes Asmens duomenis saugosime teisinių paslaugų teikimo sutarties galiojimo laikotarpiu.

 

5.Kandidatų į darbo vietas  atrankos tikslais

Teisėto intereso atsirinkti tinkamą kandidatą pagrindu.

Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš  kandidatų ir/ar iš personalo atrankos paslaugas teikiančių trečiųjų asmenų.

Jūsų Asmens duomenis ištrinsime ir (ar) sunaikinsime per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu sudaroma atitinkama sutartis, jei Jūs neišreiškėte savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų Asmens duomenis pasibaigus kandidatų atrankai.

slapukai

Slapukai (angl. cookies) – tai nedideli failai, įkeliami į kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą naudojamą įrenginį, bet kuriam asmeniui lankantis Svetainėje, kurių pagalba Svetainė atpažįsta įrenginį. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašaus pobūdžio priemonių naudojimą.

Svetainėje naudojamų slapukų tipai:

 1. Sesijos slapukai – slapukai, kurie panaikinami automatiškai uždarius naršyklę arba nesinaudojant Svetaine tam tikrą laiko tarpą.
 2. Statistikos slapukai - slapukai naudojami siekiant suprasti, kaip lankytojai sąveikauja su Svetaine. Šie slapukai padeda pateikti informaciją apie lankytojų skaičių, atmetimo dažnį, srauto šaltinį ir kt.
 3. Rinkodaros slapukai - slapukai naudojami rodyti konkrečiam lankytojui pagal jo poreikius pritaikytas reklamas. Jie gali būti naudojami vertinant reklamos kampanijų efektyvumą trečiųjų šalių puslapiuose.

Slapuko pavadinimas

Slapuko tipas

Paskirtis

Galiojimo laikas

_ga

Statistikos

"Google Analytics" įdiegtas slapukas apskaičiuoja lankytojų, sesijų ir kampanijų duomenis, taip pat stebi Svetainės naudojimą Svetainės analizės ataskaitai. Slapukas informaciją saugo anonimiškai ir unikaliems lankytojams atpažinti priskiria atsitiktinai sugeneruotą numerį.

2 metai

_gat

Statistikos

Šį slapuką įdiegia "Google Analytics", siekiant apriboti užklausų dažnį ir taip apriboti duomenų rinkimą didelio lankomumo svetainėse.

1 diena

_gid

Statistikos

"Google Analytics" įdiegtame slapuke _gid saugoma informacija apie tai, kaip lankytojai naudojasi Svetaine, taip pat sukuriama Svetainės veiklos analizės ataskaita. Kai kurie iš renkamų duomenų apima lankytojų skaičių, jų šaltinį ir anonimiškai aplankytus puslapius.

1 diena

ads/ga-audiences

Rinkodaros

Naudojama "Google AdWords", kad pakartotinai pritrauktų lankytojus, kurie gali tapti klientais, remiantis lankytojo elgsena internete įvairiose svetainėse.

Kol užveriamas naršyklės langas

 

ses1285758956

Sesijos

Renka anoniminę informaciją apie naršymą siekiant pagerinti Svetainės veikimą ir navigaciją.

Kol užveriamas naršyklės langas

 

Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu http://www.youronlinechoices.com arba http://AllAboutCookies.org arba https://policies.google.com/technologies/ads

Informacijos atskleidimas trečiosioms šalims

Įsipareigojame neperduoti Jūsų Asmens duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 1. jei yra Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
 2. teisininkams partneriams ar atitinkamiems paslaugų teikėjams (pavyzdžiui, vertėjams, auditoriams ar pan.), kaip tai numatyta su klientu sudaromoje teisinių paslaugų teikimo sutartyje, teisinių paslaugų suteikimo tikslu;
 3. teismui, antstoliui, notarui, valstybės ar savivaldos institucijai, įstaigai ir (arba) organizacijai teisinių paslaugų suteikimo tikslu;
 4. VK LEGAL teisininkams ir (arba) personalui;
 5. duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums buhalterinės apskaitos, vertimo, siuntų pristatymo, Svetainės prieglobos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos, IT priežiūros, išorinio audito ir kitas paslaugas;
 6. jei turime padaryti tai pagal įstatymą;
 7. valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems asmenims, kurie vykdo jiems teisės aktais pavestas funkcijas;
 8. siekdami apginti savo teises ar interesus.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, mes siekiame užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų Asmens duomenų paslaptį.

JŪSŲ TURIMOS TEISĖS

Jūs teisės, susijusios su VK LEGAL vykdomu Jūsų Asmens duomenų tvarkymu:

 1. bet kada susipažinti su savo pateiktais Asmens duomenimis;
 2. pateikę prašymą gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
 3. bet kada atšaukti savo sutkimą dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo, jei buvote pateikę mums tokį sutikimą;
 4. prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją;
 5. nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 21 straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis;
 6. prašyti, kad pateikti Asmens duomenys būtų ištrinti. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnyje numatytais atvejais;
 7. prašyti, kad būtų apriboti Asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
 8. prašyti, kad Jūsų pateikti Asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi Jūsų sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma (duomenų perkeliamumas);
 9. teisę dėl Asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus, pateikite mums atitinkamą dokumentą, pasirašytą savo kvalifikuotu elektroniniu parašu, elektroniniu paštu info@vklegal.lt.

Gavę prašymą, skundą ar reikalavimą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo atitinkamo dokumento gavimo dienos mes pateiksime atsakymą. Mes turime teisę motyvuotai atsisakyti įgyvendinti Jūsų teises, esant teisiniams pagrindams.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils abejonių dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti tokio asmens pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą ar kitu mums priimtinu būdu patvirtinti savo tapatybę.

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų Svetainėje pateikiamos nuorodos į kitas svetaines, kurios mums nepriklauso ar kurių neadministruojame. Atkreipkite dėmesį į tai, kad mes neprisiimame atsakomybės už tokių svetainių ar trečiųjų šalių privatumo politiką. Kai esate nukreipiami iš mūsų Svetainės į kitas svetaines, perskaitykite kiekvienos tsvetainės, kurioje gali būti renkama asmeninė informacija, privatumo politiką. 

informacijos saugumas

Mes savo vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba dedame visas protingas pastangas užtikrinti, jog Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų. Visi Asmens duomenys ir kita Jūsų pateikta informacija laikoma konfidencialia. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

atsakomybė

Jums tenka visa atsakomybė už tai, kad duomenys, kuriuos Jūs pateikėte mums, būtų teisingi, išsamūs ir tikslūs. Jūs įsipareigojate nedelsiant mus įspėti el. paštu apie visus pasikeitusius duomenis, kuriuos Jūs buvote mums pateikę. Mes jokiu atveju neprisiimame jokios atsakomybės už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neišsamius ar neteisingus asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

Pakeitimai ir papildymai

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu pakeisti ir papildyti šią Politiką. Pakeitimai ir papildymai įsigalioja paskelbus atnaujintą šios Politikos versiją Svetainėje. Patalpinę atnaujintą versiją pakeisime puslapio apačioje nurodytą atnaujinimo datą. Tolesnis Svetainės naudojimas po tokių pakeitimų ir papildymų reiškia, kad su jais sutinkate. Norėdami gauti daugiau informacijos, nedvejodami kreipkitės el. p. info@vklegal.lt

Politikos priėmimas

Patvirtinate, kad perskaitėte šią Politiką ir sutinkate su visomis jos sąlygomis. Sutinkate laikytis šios Politikos naudodamiesi Svetaine, jos paslaugomis ar mūsų paslaugomis. Jei nesutinkate laikytis šios Politikos sąlygų, neturite teisės naudoti arba gauti prieigą prie šios Svetainės, jos paslaugų bei mūsų paslaugomis. 

Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų dėl šios Politikos, susisiekite su mumis:

El. paštu info@vklegal.lt 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2022.02.24